تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3468791
شناسه : 3468791
تاریخ :
عدم بخشودگی جرائم ابربدهکاران بانکی+فیلم اقتصاد ایران: شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های دولتی گفت: ابربدهکاران شامل بخشودگی نمی‌شوند و در چهارچوب مخصوص به خودشان با آن‌ها برخورد می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان