تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : صفحات
لینک : econews.ir/5x3465136
شناسه : 3465136
تاریخ :
اکونیوز گزارش می دهد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ اسفند در استان اصفهان اقتصاد ایران: گلپایگان _ در گام اول برای دسترسی بهتر به کالاهای اساسی ، شهروندان و همچنین فروشگاه های خواربار، لبنیات، پروتئین می بایست اپلیکیشن ( شما ) یا همان شبکه ملی اعتبار را نصب کنند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، رئیس اداره، تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد : طرح کالابرگ الکترونیکی، در استان اصفهان از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ به اجرا درمی آید.
یارانه فروردین ۱۴۰۲ به صورت کالا برگ الترونیکی، در اسفند ماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
وی افزود: کالابرگ الکترونیکی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به این صورت می باشد که، یک خانواده سه نفره که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان دریافت می کند، می‌تواند این مبلغ را به طور کامل کالای اساسی دریافت کند و یا اینکه بخشی از آن را کالابرگ خریداری کند و اختلاف قیمت آن، تا سقف یارانه واریزی در ماه بعد به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

میثم سلیمانی افزود : در گام اول برای دسترسی بهتر به کالاهای اساسی ، شهروندان و همچنین فروشگاه های خواربار، لبنیات، پروتئین می بایست اپلیکیشن ( شما ) یا همان شبکه ملی اعتبار را نصب کنند.
شهروندان میتوانند از طریق اپلیکیشن شما (شبکه ملی اعتبار) یک ماه زودتر، یارانه ماه بعد خودتان را خرج کنید.
یعنی به اعتبار مبلغ یارانه کل خانوار خود می توانند کالاهای اعلامی طرح را خرید کنید.تضمین قیمت کالاهای طرح برای اعضای شبکه ملی اعتبار از مزایای این طرح است.

گزارش : مرضیه جابری