تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3434866
شناسه : 3434866
تاریخ :
اختصاصی اکونیوز؛ آیا شاه داماد جوان هم بازداشت می شود؟! اقتصاد ایران: ‏بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به خبرنگار ما، ‎محمدبهمئی ، مدیرعامل بازداشتی ‎پتروشیمی شیراز اعترافات مهمی داشته، به حدی که گویا قرار است افراد دیگری هم در این خصوص احضار و یا ‎بازداشت شوند!

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، درپی بازداشت مدیرعامل پتروشیمی شیراز، به دلیل تخلفات و مفاسد گسترده مالی واعترافات وی ومعرفی برخی ازهمدستانش و برخی از وحامیانش،گفته می شود که با گسترده شدن وافزایش دستگیری ها دراین پرونده وبراساس گمانه زنی های غیررسمی، احتمال بازداشت "شاه داماد"جوان و بی تجربه که کلا فاقد رزومه قابل قبول برای صنعت پتروشیمی است نیزدرلیست بازداشتی ها قراربگیرد!!

گفته می شود روزهای آتی ، روزهای سرنوشت سازی برای صنعت پتروشیمی کشور است که توسط دستگاه عدالت وضابطین جان برکف، مفسدین دستشان ازاین صنعت کوتاه شود!

گفتنی است ؛ اطلاعات تکمیلی طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.