تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3427732
شناسه : 3427732
تاریخ :
بازگشایی نماد شرکت‌های کوچک و متوسط به تعویق افتاد اقتصاد ایران: بازگشایی نمادهای حاضر در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SME به دلیل انجام برخی تنظیمات فنی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،بازگشایی نمادهای حاضر در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط موسوم به SME که قرار بود امروز انجام شود به دلیل انجام برخی تنظیمات فنی به تعویق افتاد و قرار است فرابورس اطلاع رسانی کند.

براساس این گزارش، طبق تصمیم جدید صرفاً سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان خرید سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت های این بازار را خواهند داشت و کارگزاران باید دسترسی‌های برخط و برخط گروهی را برای مشمولین فراهم کنند اما سرمایه‌گذار حرفه ای در سمت فروش کنترل شود.

مصوبه اصلاح پاره ای از مواد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس به پیوست قابل بهره برداری است.

این دستورالعمل شامل 9 ماده است که خرید سهام و حق تقدم سهام در این بازار فقط توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان‌ پذیر است. دامنه نوسان روزانه بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به میزان ۵ درصد تعیین ‌شده و جزییات نحوه اولین عرضه، معاملات ثانویه و نحوه توقف و بازگشایی نماد معاملاتی تشریح شده است.