تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3426787
شناسه : 3426787
تاریخ :
آردهایی که درنانوایی ها تبدیل به نان نمی شود+فیلم اقتصاد ایران: رصد داده‌های کارت‌خوان‌های نان نشان می‌دهد مقدار آردی که به نان تبدیل می‌شود ۱۶۷۰۰ تن است و این رقم حدود ۵ هزار تن کم‌تر از مقدار آردی است که نانوایی‌ها می‌گیرند.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان