تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : ورزش
لینک : econews.ir/5x3425266
شناسه : 3425266
تاریخ :
رئیس سازمان خصوصی سازی پاسخ داد؛ قیمت بلوک۱۷ درصدی سرخابی ها چقدر است؟ اقتصاد ایران: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر بخواهم حدودی بگویم، قیمت بلوک ۱۷ درصدی استقلال ۵۵۰ و پرسپولیس ۶۵۰ میلیارد تومان می‌شود.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان