تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3409258
شناسه : 3409258
تاریخ :
قرارداد دو ساله یک شرکت بورسی با بانک رفاه اقتصاد ایران: شرکت بورسی ایران ارقام پیرو برنده شدن در مناقصه بانک رفاه کارگران برای ارائه خدمات دو ساله در انواع خودپرداز ، قرارداد به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شرکت ایران ارقام پیرو برنده شدن در مناقصه بانک رفاه کارگران برای ارائه خدمات دو ساله در انواع خودپرداز از امضای این قرارداد خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، "مرقام" اعلام کرد: پیرو افشای برنده شدن در مناقصه بانک رفاه کارگران با موضوع ارائه خدمات تعمیر ، سرویس ، نگهداری و پشتیبانی با تامین قطعه انواع خودپرداز برند GRG به مدت 2 سال در 15 تیر ، قرارداد به امضای طرفین رسید.