تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3403986
شناسه : 3403986
تاریخ :
گرانی ۶۰ درصدی سیمان صحت ندارد؛ دلیلی برای گرانی سیمان در بازار وجود ندارد اقتصاد ایران: عضو انجمن صنعت سیمان گفت: دلیلی برای گرانی سیمان در بازار نبوده و هر پاکت با همان نرخ سابق و کیسه‌ای ۵۰ هزار تومان بفروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  نادر غفاری با رد خبر افزایش نرخ 50 درصدی سیمان پاکتی و از 50 به 70 تا 80 هزار تومان به ایلنا گفت: دلیل و مولفه‌ای برای افزایش نرخ سیمان در بازار ایجاد نشده و امروز با همان نرخ سابق و کیسه‌ای 50 هزار تومان بفروش می‌رسد و هیچ کاهشی در عرضه این محصول در بورس ایجاد نشده است. شرکت تعاونی مصالح فروشان سیمان را کیسه‌ای 40 هزار تومان به مصالح‌ فروشان می‌فروشند که با حدود 50 تا 51 هزار تومان عرضه می‌ شود.

وی افزود: سیمان هم به اندازه کافی در بورس توزیع و باعث رقابت می‌شود. همچنین کاهش مصرف سیمان در بازار داخلی چندان چشم‌گیر نیست و کاهشی شدن ساخت‌ و سازها می‌تواند در این میان موثر باشد.

این فعال صنفی ادامه داد: قیمت تمام شده سیمان باتوجه به افزایش هزینه تولید، بیشتر شده اما صنعت سیمان با دولت همراهی می‌کند تا ایجاد شوک نشود ولی سود اکثر شرکت‌ها نزولی است. به عنوان مثال تفاوت قیمت تولید هر تن سیمان با استفاده از مازوت به جای گاز 50 تا 100 هزار تومان و ناشی از هزینه حمل مازوت است. به همین دلیل تغییر سوخت از گاز به مازوت، اصلی‌ترین مشکل شرکت ها است.

به گفته غفاری، صادرات مانند روال سابق انجام می‌شود و به کشورهای عراق، آسیای میانه، افغانستان و بخش کوچکی به کشورهای آفریقایی سیمان خاکستری صادر می‌شود.