تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3295142
شناسه : 3295142
تاریخ :
حضور پررنگ اعضای هیأت علمی در میان مخترعین اقتصاد ایران: در سال گذشته اعضای هیأت علمی بیشترین حضور را در میان مخترعین در کانون پتنت ایران داشته‌اند که این موضوع باعث رشد کیفیت تقاضانامه‌های ارسالی شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فناوران حاضر در تقاضانامه‌های تأیید شده از نظر سطح تحصیلات به چهار دسته دانشجو، فارغ‌التحصیل، عضو هیأت علمی و سایر تقسیم شده‌اند. بنا بر آمار، اعضای هیأت علمی بیشترین حضور را در میان مخترعین سال ۱۴۰۰ داشته‌اند به‌طوری‌که ۶۳ نفر معادل یک‌سوم از کل مخترعان این سال از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، تعداد ۴۸ نفر معادل ۲۸ درصد مخترعان از اعضای هیأت علمی بوده و کمترین سهم را نسبت به سایر گروه‌ها در اختیار داشتند. افزایش سهم اساتید از مخترعان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ سبب شده کیفیت تقاضانامه‌های ارسالی به کانون پتنت رشد قابل‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر در سال گذشته دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به ترتیب با تعداد نفرات ۵۶ و ۵۲، سهمی تقریباً برابر را در میان مخترعان در اختیار داشتند.

توان‌افزایی فناوران در زمینه تجاری‌سازی اختراعات

تمامی تقاضانامه‌هایی که در کانون پتنت ایران مورد تأیید فنی و حقوقی کارشناسان ارزیابی قرار می‌گیرد، دارای دو بخش مالکان و مخترعان است. مالکان تقاضانامه درواقع صاحبان سند اختراع محسوب می‌شوند و می‌توانند جزو مخترعین نباشند ولی منافع مادی و انحصاری اختراع را در اختیار دارند. از سوی دیگر، مخترعان فناورانی هستند که نقش اساسی در شکل‌گیری اختراع را بر عهده داشته‌اند و متقابلاً می‌توانند جزو مالکین اختراع نباشند و از منافع معنوی اختراع بهره‌مند شوند.

افزایش تعداد اساتید به ‌همراه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌عنوان پیشران‌های فعال شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۰۴ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۵ نفر در سال گذشته، نویدبخش افزایش قابلیت‌های تجاری تقاضانامه‌های ثبت اختراع است.

توان‌افزایی فناوران در زمینه تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای مبتنی بر اختراع، ازجمله مأموریت‌هایی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کانون پتنت ایران محول کرده است و این کانون در تلاش برای ارائه خدمات مرتبط با تجاری‌سازی برای تسهیل فرآیند بهره‌برداری تجاری از دستاوردهای فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان است.