تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سیاست
لینک : econews.ir/5x3271451
شناسه : 3271451
تاریخ :
بازگشایی مرز دوغارون؛ ۲ روز پس از تنش مرزی +فیلم اقتصاد ایران: مرز دوغارون ۲ روز پس از تنش مرزی بیان ایران و طالبان در وضعیت عادی قرارگفته و ترانزیت کالا در حال انجام است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان