تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3264852
شناسه : 3264852
تاریخ :
آقای رئیسی حجت برشما تمام شد؛ حالا فلاکت زدگی و فقر را محوکنید! اقتصاد ایران: رهبر معظم انقلاب اسلامی ،سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  فرهادخادمی ، روزنامه نگار؛ سیاست های ابلاغی جدید درحقیقت برآمده از پیشنهاد معظم له درسال 1395به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان "سیاست های کلی تامین اجتماعی "می باشد که پس ازانجام اقدامات تخصصی وکارشناسی بالاخره به سرانجام رسید وامروزابلاغ شد.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

درشرایط کنونی کشور که موضوع فقرمطلق وفلاکت مردم درسطح جامعه ورسانه ها بشدت مطرح وگسترش یافته است ،ابلاغ این سند مهم چشم انداز وبالادستی درحقیقت تمام موانع وبن بست های کاذبی که درسرراه تعمیم وبسط نظام جامع رفاه اجتماعی ایجادشده بود؛حذف ومیدان برای اقداما ت عاجل وسریع دولت سیزدهم مهیا شده است.

مهمترین نکته ای این سیاست های ابلاغی بقدری شفاف وغیرقابل تفسیر"من غیرحق" هست که مسئولان دولت بویژه وزارت کاروسازمان تامین اجتماعی بعنوان متولیان ومجریان اصلی آن دیگرنمی توانند برای ناکارآمدی وتنبلی خود بهانه تراشی کنند ودم ازضعف قوانین ونبودقانون کافی بزنند!!

درسیاست های ابلاغی رهبری کلید واژه های زیادی برای ایجادوگسترش نظام فراگیرتامین اجتماعی وجوددارد که می توان دریک جمله به مهمترین هدف رهبرفرزانه انقلاب اسلامی ازابلاغ سیاست های کلی پی بردونظرغایی ایشان این است که (ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد).

اینجاست که باید به رئیس دولت سیزدهم بگوییم ،این گوی واین میدان ،دیگرباید ازحرف وشعار و ایده های تخیلی کاست وباتوجه به آنچه که امروزبه شماابلاغ شد درحقیقت؛"حجت برشماتمام شده است" وازفردا دیگرپذیرفته نیست که این سیاست ها برزمین بماندوبازهم مردم درفقرونکبت غوطه ورباشند.

آحاداعضای دولت وبدنه کارشناسی آن ومجلس شورای اسلامی باید ضمن توجه به مفاد سیاست های ابلاغی به این نکته وقوف داشته باشندکه رهبرفرزانه انقلاب اسلامی دربند9 سیاست های اعلام شده ،برای جلوگیری ازفقرزایی وگسترش فقرناشی ازاقدامات دولت ،مجلس وقوه قضائیه موضوع بسیارمهمی را مطرح کرده اند که هیچ طرحی نباید هنگام اجرامولد فقرباشد!

ایشان دربند 9  تاکید کرده اند: (الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور)

مفاداین بندیعنی اینکه اجرای هرگونه طرح درکشورباید مستلزم حفظ کرامت انسان ها وآحادجامعه باشد وهرطرحی قبل ازاجرا ،حتما وحتما باید دارای یک پیوست تامین اجتماعی برای تامین آسایش مردم وجلوگیری ازفقرباشد. واین یعنی اینکه دیگرهیچ مقام ومسئول نمی تواند براساس نیات ومنویات
سیاسی، باندی وگروهی بدنبال اجرای طرحی باشد بدون اینکه منافع مردم درآن دیده نشده باشدواین به مفهوم دیگریعنی مبارزه بابخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولین واینجاست که وظیفه رئیس دولت سیزدهم دوصدچندان می شود تا برای اجرایی شده فرامین مقام معظم رهبری،اجرای این سیاست های کلی ومهم رابه افرادکارآمد،معتقدبه نظام تامین اجتماعی ودردآشنا بامسائل مردم بسپارد.دراین باره بازهم خواهیم نوشت.