تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : یادداشت
لینک : econews.ir/5x3068274
شناسه : 3068274
تاریخ :
نقش نوآوری و فناوری ها در ظهور ایران قوی اقتصاد ایران: یک کارشناس اقتصادی در یاداشتی یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، شفافیت، فساد ستیزی و عدالت محوری را از مهمترین مولفه های اقتصاد درون زا که پیشران جهش تولید و گشایش در معیشت مردم بوده، برشمرده است. وی در این یادداشت به اختصار و به طور ویژه به ضرورت نوآوری و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه در نهاد های پولی و مالی و سازمان های اقتصادی و نقش آنها در ظهور ایران قوی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  در یادداشت مجتبی کاتب آمده است: سقف ایران قوی بر چهار ستون "سرمایه اجتماعی و مقبولیت مردمی"، "اقتصاد درون زا"، "تعامل با دنیا و همکاری با همسایگان" و "سیاست خارجی تلفیقی میدان و دیپلماسی" استوار است. بدون پرداختن همه جانبه و کلی نگر به این چهار ستون اصلی، ایران قوی در آسمان معیشت، اقتصاد و فرهنگ نمی تواند اختری و در میدان سیاست خارجی صفدری کند. از مهمترین مولفه های اقتصاد درون زا که پیشران جهش تولید و گشایش در معیشت مردم بوده، یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، شفافیت، فساد ستیزی و عدالت محوری است. در این یادداشت به اختصار و به طور ویژه به ضرورت نوآوری و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه در نهاد های پولی و مالی و سازمان های اقتصادی و نقش آنها در ظهور ایران قوی خواهیم پرداخت.

 در جهان به شدت رقابتی امروز، نهاد های مالی و اقتصادی دیگر نمی‌توانند تنها بر رشد طبیعی یا نوآوری داخلی تکیه کنند. سازمان هایی در نهایت برنده از میدان خارج می شوند که دست به مجموعه‌ای از اقدامات نوآورانه می زنند و مبادرت به راه اندازی بوم سازگان‌خود (‌اکوسیستم) و پرورش آن، اتحاد با شرکت‌های نوپا و نوآور و همکاری با سازمان‌های فن‌آور مالی و اقتصادی می کنند. تبدیل این فرصت‌های بالقوه به کاربرد بالفعل و ترجمه نواوری سامانه های اطلاعاتی یکپارچه به کاربست آن نیازمند آن است که مدیران کلان کشور دیدگاهی کل‌گرایانه و همه جانبه نگر اتخاذ کنند.

نهادهای مالی و اقتصادی می بایست در بسترهای نوآورو سامانه های یکپارچه اطلاعاتی سرمایه گذاری کنند. آنها باید در مدل کسب و کار خود تجدید نظر کرده و آن را مورد بازبینی اساسی قرار دهند. بروز تغییرات سریع در بازار و تحولات مستمر، مستلزم داشتن توانایی و مهارت درک تغییرات و تطابق پذیری است. در این راه تغییرات فن آورانه گرچه از اهمیتی اساسی برخوردار است اما به تنهایی کافی نیست.‌ شناخت این تغییرات و استفاده بهینه از آنان دو موضوع کاملا متفاوت‌اند. سازمان های اقتصادی همچون بانک و بیمه باید از راه حل هایی همچون دانش تجزیه و تحلیل، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و رایانش ابری بهره جسته و از فن‌آوری مناسب، نوآوری بهینه و یکپارچگی اطلاعات برای اهداف واقعی و با ترکیب صحیح استفاده کنند. اهداف واقعی در کاربست نوآوری و فناوری در نهاد های پولی و مالی شامل یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان و متقاضیان، شفافیت در عملکرد و در ویترین قرار گرفتن فرصت ها و امکانات، فساد زدایی و عدالت گستری است.

چهارمین انقلاب صنعتی که بر مبنای فن‌آوری هایی چون رایانش ابری، بلاک چین، هوش مصنوعی/رایانش شناختی و مدل سازی قابل پیش بینی شکل گرفته می تواند در ساختار ها و سازمان های اقتصادی ایران ساری و جاری گشته و با تقویت پیشران های اقتصادی به شکل دهی ایران قوی کمک نماید.‌ نواوری ها موجب پدید آمدن راه های تازه برای برقراری ارتباط میان عرضه کنندگان و متقاضیان وام و تسهیلات، اشتراک اطلاعات در جهت جلوگیری از دور زدن های غیرقانونی، شفافیت زایی درجهت عدم امکان زد و بندهای احتمالی و فساد زدایی در جهت توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی می باشد. درک و باور مدیران طراز اول کشور به اینکه راه حل‌های دیجیتال، نواوری و یکپارچه سازی اطلاعات چگونه بر ناکارامدی و فساد اقتصادی غلبه می نماید امری حیاتی است.

چهارمین انقلاب صنعتی ایجاب می نماید تا نهاد های پولی و مالی و سازمان های وابسته را با بینشی یکپارچه نگریست که حوزه هایی چون رایانه و علم مدیریت، نظریه سازمانی، حقوق و اقتصاد را در بر می گیرد. نواوری و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی می تواند به صورت بالقوه موتور و نقطه آغاز تغییرات و تحولاتی باشد که ایران قوی به ان نیازمند است.

نواوری و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مستلزم تغییر در رابطه بین نهاد های پولی و مالی و مشتریان است. این نهادها از راه حل های دیجیتال برای خودکار سازی فرآیندها و ارائه خدمات از طریق کانال های گوناگون می بایست بهره ببرند. نواوری، بینشی نوین و بدیع در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خلق می نماید که در عین ارزش افزایی برای سازمان های اقتصادی، موجب می شود تا ان ها چابک‌تر، شفاف تر، یکپارچه تر و در قبال مشتریان و مردم پاسخگوتر باشند. نواوری در فرایند های سازمان های اقتصادی معرف مجموعه ای از راه حل‌هاست که در تمامی مراحل برای شفافیت زایی، فسادزدایی و عدالت محوری بر اصول پایه سامانه های تطبیقی یکپارچه و دانش های چند مولفه ای متمرکز است.

یکی از اهداف اصلی نواوری و یکپارچه سازی، افزودن عنصر چابکی به نهاد های پولی و مالی همچون بانک و بیمه برای رفع موانع تامین سرمایه برای جهش تولید است. مدیریت چابک از مدیریت جمع و جور حاصل می شود. جمع و جور بودن در واقع راه رسیدن به چابکی و انعطاف است. به عبارت دیگر، چابکی هدف غایی است و جمع و جور بودن ابزار تحقق این هدف. نیاز به چابکی را باید نتیجه پیچیدگی و در هم تنیدگی فضای کنونی کسب و کار دانست. چابکی، مستلزم واکنش سریع سازمان‌های اقتصادی به تغییرات از طریق ایجاد تغییر در پیکربندیشان با هدف تطبیق با شرایط متغیر است. به لطف چابکی، سازمان های اقتصادی می توانند با تغییر در اولویت ها همچون جهش تولید و نیاز های اقتصاد درون زا به شکلی کارآمد، ثمربخش و شفاف سازگار شوند. تحول دیجیتال و نواورانه امکان استفاده از فرصت های نوظهور را فراهم کرده تا با کارکرد موثر و شفاف، انضباط و قانونمداری در نهاد های اقتصادی، چشم اندازی پایدار در عرصه های کارآمدی، تولید محور بودن بجای سفته بازی، شفافیت زایی و فساد زدایی در گستره ایران قوی ترسیم کند.

در نتیجه باید گفت که برداشتن گام های محکم توسط مدیران کلان کشوردر دولت سیزدهم برای کاربست تحولات دیجیتال و نوآورانه به همراه سامانه های یکپارچه اطلاعاتی در نهادهای پولی و سازمانهای مالی در بنا نهادن سقف ایران قوی بر ستون های چهارگانه اهمیت ویژه ای دارد. همه جانبه نگر بودن و داشتن تفکر سیستماتیک به همراه درک صحیح و شناخت دقیق از نواوری ها توسط مدیران میدانی و کاربلد و چرخش از رویکردهای کوتاه مدت به رویکردهای بلند مدت و پایدار و تغییر از مدیریت روزمره به مدیریت کلان نواورانه و خلاق برای تحقق شفافیت زایی عملکرد، فساد زدایی اقتصادی و عدالت گستری در سازمان های اقتصادی از پیشران های ساختن ایران قوی است.