تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سلامت
لینک : econews.ir/5x2946509
شناسه : 2946509
تاریخ :
نسخه نویسی الکترونیکی دلیل افزایش تعرفه ها اقتصاد ایران: معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: عمده افزایش تعرفه ها در سال آینده منوط به نسخه نویسی الکترونیکی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  مهدی رضایی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و فهم مشترک در خصوص کاهش کاربرد دفترچه بیمه گفت: براساس سندی که در سال ۹۸ تحت عنوان سند الکترونیک سازمان بیمه سلامت تدوین شده است، ۳ استراتژی توسعه خدمات شهروند محوری، یکپارچه سازی ارائه خدمات بیمه در کشور و حذف کاربرد دفترچه مدنظر قرار گرفت.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه هر برگه دفترچه بیمه کاربردهای متفاوتی دارد و در نسخه نویسی الکترونیکی هدف اجرای تمام مراحل به صورت مکانیزه و الکترونیکی است، گفت: در بحث استحقاق سنجی در بخش بستری شرایط مناسبی داریم، البته برخی بیمارستان های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هنوز تبادل اسناد و استحقاق سنجی را انجام ندادند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در پیشرفت برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی در بخش خصوصی طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد شرایط متفاوت است، اظهار داشت: البته در بخش دولتی هم شرایط در حد قابل قبول نیست و امیدواریم با همکاری و هماهنگی اخیری که فی‌مابین سازمان های بیمه گر و معاونت های بهداشت و درمان وزارتخانه بوجود آمده، موانع عدم همکاری دانشگاه ها برطرف گردد.

رضایی با تاکید بر اینکه در کلانشهرها بخش عمده ای از پزشکان بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه سلامت نیستند، گفت: باید برنامه ای را برای مشارکت آنها در پروژه نسخه نویسی الکترونیکی تدوین کرده و باید ارائه دهنده خدمت را تشویق کنیم، البته عمده افزایش تعرفه ها در سال آینده منوط به نسخه نویسی الکترونیکی است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با ابراز خرسندی از تسهیل شرایط در سطح یک تصریح کرد: شاخص ارزیابی ها باید در بررسی عملکرد استان ها با دقت انجام شود و بازگشت به عقب ممنوع  شود. بدون شک هر پیشنهادی که در راستای پیشبرد اهداف نسخه نویسی الکترونیکی باشد با دقت مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.