تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استانها
لینک : econews.ir/5x2586268
شناسه : 2586268
تاریخ :
آتش سوزی کوه دیل گچساران و خاییز +فیلم اقتصاد ایران: بخش گسترده آتش مهار شده عملیات اطفاء حرق تا مهار کامل آتش ادامه دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان