تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سلامت
لینک : econews.ir/5x2377836
شناسه : 2377836
تاریخ :
بیشترین ارجاع کودکان به بیمارستان مفید در خاورمیانه اقتصاد ایران: رئیس بیمارستان کودکان مفید، گفت: این بیمارستان با ۳۲۲ تخت بیشترین تعداد ارجاع در بین بیمارستان های کودکان کشور و خاورمیانه را دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،  فرید ایمانزاده، در حاشیه افتتاح بخش ریه کودکان بیمارستان مفید، با تاکید بر نقش پررنگ خیرین در عرصه های مختلف کشور، از جمله حوزه سلامت، به کمک های آنها در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان در مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در واحد آندوسکوپی، ۸۸۷ میلیون تومان در بخش گوارش، ۶۰۰ میلیون تومان در بخش ریه، مبلغ ۴۰ میلیون تومان در بخش درمانگاه، مبلغ ۷۵ میلیون تومان در اتاق سی تی اسکن و سرب کوبی، ۱۰۰ میلیون تومان درواحد ایمونولوژی و ۱۲۰ میلیون تومان در اتاق عمل های اورژانس توسط خیرین در این بیمارستان هزینه شده است.

وی ادامه داد: بیشتر بخش های بیمارستان از نظر بافتی فرسوده بود و نیاز به بازسازی اساسی داشت. اتاق های ۸ تخته در بخش گوارش به اتاق های ۳ تخته، VIP و ایزوله تبدیل شد. اولین بخش فوق تخصصی ریه اطفال کشور با ۱۸ تخت شامل ۲ تخت در اتاق ایزوله، ۲ تخت در اتاق VIP و ۱۴ تخت عمومی با هزینه ساخت و تجهیز ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز راه اندازی شد.

ایمان زاده، با اشاره به ایجاد مرکز تحقیقات گوارش به عنوان اولین مرکز تحقیقات این حوزه در کشور، افزود: اتاق عمل های اورژانس به ۲ اتاق افزایش یافت و بخش عفونی بیمارستان نیز به همت خیرین بازسازی شد.

رئیس بیمارستان کودکان مفید، با بیان اینکه این بیمارستان با ۳۲۲ تخت بیشترین تعداد ارجاع در بین بیمارستان های کودکان کشور و خاورمیانه را دارد، عنوان کرد: ۴ اتاق در درمانگاه به همت خیرین ساخته شده که باز هم کم است.

به گفته وی، تابلو های برق، بویلرها و دیگ های بخار موتورخانه و چیلرهای بیمارستان با هزینه ۹۷۰ میلیون تومان تعویض و بهسازی شد.

ایمان زاده، جمع مبالغ هزینه شده در حوزه تجهیزات، وسایل پزشکی و غیرپزشکی توسط خیرین را ۱۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از طرفی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان جهت پرداخت صورتحساب بیماران از ابتدای سال ۹۶ از سوی خیرین هزینه شده است و به طور کلی کمک های صورت گرفته از سوی خیرین مبلغی حدود ۱۸ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان گزارش شده است.

وی همچنین از احداث مرکز جامع تصویربرداری کودکان، بازسازی کامل بخش نفرولوژی و دیالیز، بازسازی اتاق عمل اصلی، احداث اتاق بیهوشی و بازسازی انبار دارویی در آینده ای نزدیک خبر داد.