مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 51.09 0.03 (0.06%)
نفت برنت 60.17 0.05 (0.08%)
بنزین 1.4318 0.00 (0.07%)
گازوئیل 554.63 0.50 (0.09%)
گاز طبیعی 3.833 0.00 (0.1%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 530 0.12 (0.02%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 79.59 0.01 (0.01%)
شکر 12.68 0.04 (0.32%)
ذرت 384.5 0.12 (0.03%)
مجموع موارد: 1431 عدد در 103 صفحه