کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 503.38 0.00 (0%) 508.75 499.62 8 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 907.62 0.00 (0%) 908.5 902.38 8 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 70.22 0.00 (0%) 70.5 69.72 8 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 13.2 0.00 (0%) 13.2 12.66 9 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 374.88 0.00 (0%) 376.12 373.38 8 ساعت پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ