کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 530 0.00 (0%) 537.25 528.38 17 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 5 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 79.59 0.00 (0%) 79.93 78.63 17 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 12.68 0.00 (0%) 12.77 12.59 18 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 384.5 0.00 (0%) 387.5 383 17 ساعت پیش