کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 521 0.38 (0.07%) 528.12 518.62 31 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 5 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 80.02 0.11 (0.14%) 80.64 79.22 34 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 12.8 0.03 (0.23%) 12.88 12.66 2 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 384.88 0.12 (0.03%) 385.38 381.62 31 دقیقه پیش