نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.09 0.01 (0.02%) 54.23 53.23 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.25 0.03 (0.05%) 63.44 62.3 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.5055 0.00 (0.05%) 1.5115 1.4915 23 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 610.38 0.25 (0.04%) 611.13 605.88 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 4.591 0.00 (0.04%) 4.614 4.511 5 دقیقه پیش