نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 51.23 0.03 (0.06%) 51.23 51.14 13 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 60.3 0.01 (0.02%) 60.31 60.25 13 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.4421 0.00 (0.04%) 1.4427 1.4389 13 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 554.88 0.25 (0.05%) 554.88 554.88 13 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.788 0.01 (0.26%) 3.799 3.788 13 ساعت پیش