نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 55.81 0.01 (0.02%) 55.81 55.73 5 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 66.31 0.02 (0.03%) 66.31 66.25 5 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.575 0.00 (0.02%) 1.575 1.5734 5 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 618.88 1.50 (0.24%) 618.88 618.88 5 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.634 0.00 (0.11%) 2.634 2.63 5 ساعت پیش
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ