درخواست ۸۹درصد مردم برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی

اقتصاد ایران: نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد با توجه به اینکه سه‌چهارم بودجه سال۹۸، مربوط به شرکت‌های دولتی است، ۸۹.۲درصد پاسخگویان ، موافق بررسی دقیق‌تر این بخش از بودجه از سوی مجلس هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق روال ثابت سالانه، لایحه بودجه ۹۸ کل کشور سه شنبه ۴ دی ماه ۹۷ با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شد که بر اساس آن، بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده حدود  ۱۲۷۰هزار میلیارد تومان بودجه و بودجه عمومی نیز حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است.

لایحه بودجه یکی از پربحث ترین لوایح است که هر سال توجه نخبگان و مردم را به خود جلب می‌کند. امسال نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی و دغدغه مردم در زمینه معیشت، بحث بودجه بیش از پیش مورد توجه است. در روزهای گذشته یک نظرسنجی از یکی از مراکز معتبر نظرسنجی انجام شده است که به بررسی نگاه مردم و دغدغه‌های آنها درباره بودجه پرداخته است. 

نتایج این نظرسنجی با عنوان«نظرسنجی از مردم تهران درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸» که شهر تهران اجرا شده است، در ادامه می‌آید.

۴۰.۴درصد پاسخگویان گفته‌اند اخبار بودجه کل کشور «اصلاً» برای‌شان جذابیت ندارد. اخبار بودجه کل کشور برای ۲۸.۸ درصد پاسخگویان در حد «زیاد» و برای ۳۰.۵ درصد در حد «کم» جذابیت دارد.(نمودار ۱)

نمودار ۱. میزان جذاب بودن اخبار بودجه کل کشور برای پاسخگویان (درصد)

۴۶.۸درصد از پاسخگویان از محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ که دولت به مجلس ارائه کرده است، «اصلاً» اطلاعی ندارند. ۳۵.۵ درصد پاسخگویان درحد «کم یا خیلی‌کم» و ۱۷.۷ درصد درحد «خیلی‌زیاد یا زیاد» از محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ آگاهی دارند. (نمودار ۲)

نمودار ۲. میزان آگاهی پاسخگویان از محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ (درصد)

از میان کسانی که از محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ مطلع بوده‌اند (۵۳.۲ درصد کل پاسخگویان)، ۶۱.۳ درصد از طریق «صداوسیما» و ۲۱.۶ درصد از طریق «تلگرام» به محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ پی برده‌اند. موارد تفصیلی در نمودار ۳ آمده است.

نمودار ۳. منابع کسب خبر مطلعین از محتوای بودجه سال ۱۳۹۸ (درصد)

۸۹.۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند ضرورت دارد مردم از جزئیات لایحه بودجه اطلاع داشته باشند. (نمودار ۴).

نمودار ۴. ضرورت اطلاع مردم از جزئیات لایحه بودجه از نظر پاسخگویان (درصد)

۶۹.۵ درصد پاسخگویان گفته‌اند بودجه سازمان‌ها و نهادها در سال ۱۳۹۸ از شفافیت لازم برخوردار نیست (نمودار ۵).

نمودار ۵. وضعیت شفافیت بودجه سازمان‌ها و نهادها در بودجه سال ۱۳۹۸ از نظر پاسخگویان (درصد)

با توجه به اینکه سه چهارم بودجه سال ۱۳۹۸ مربوط به شرکت‌های دولتی است، ۸۹.۲درصد پاسخگویان با بررسی دقیق‌تر این بخش از بودجه از سوی مجلس «موافق» بوده‌اند (نمودار۶).

نمودار ۶. نظر پاسخگویان درخصوص بررسی دقیق‌تر بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس شورای اسلامی (درصد)

از نظر ۳۴ درصد پاسخگویان، مجلس شورای اسلامی بایستی در بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ بیشتر به بخش «معیشت خانواده‌ها» توجه کند. نتایج تفصیلی در نمودار ۷ آمده است.

نمودار ۷. بخش‌هایی که پاسخگویان تمایل دارند مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ بیشتر به آن توجه کند (درصد)

۷۳.۴درصد پاسخگویان با اخذ مالیات از دلالان و واسطه‌ها «موافق» بوده‌اند (نمودار ۸).

نمودار ۸. نظر پاسخگویان درخصوص اخذ مالیات از دلالان و واسطه‌ها (درصد)

۸۱ درصد پاسخگویان با تأمین هزینه‌های طرح تحول سلامت از منبع مالیات پزشکان «موافق» بوده‌اند (نمودار ۹).

نمودار ۹. نظر پاسخگویان درخصوص تأمین هزینه‌های طرح تحول سلامت از منبع مالیات پزشکان (درصد)

۷۷.۶درصد پاسخگویان با ادامه پرداخت یارانه نقدی «موافق» بوده‌اند (نمودار ۱۰).

نمودار ۱۰. نظر پاسخگویان درخصوص ادامه پرداخت یارانه نقدی (درصد)

■ ۵۹.۱درصد پاسخگویان با حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران در سال ۱۳۹۸ «موافق» و ۴۰.۲درصد «مخالف» بوده‌اند (نمودار ۱۱).

نمودار ۱۱. نظر پاسخگویان درخصوص حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران در سال ۱۳۹۸ (درصد)

با توجه به منابع کافی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها، پاسخگویان گفته‌اند بهتر است این وام در زمینه‌های«افزایش وام مسکن» (۳۱.۸درصد)، «وام خوداشتغالی» (۲۵.۲ درصد) و «افزایش وام ازدواج» (۲۵ درصد) مصرف شود (نمودار ۱۲).

نمودار ۱۲. زمینه‌های مصرف وام قرض‌الحسنه با توجه به منابع کافی برای پرداخت این وام از سوی بانک‌ها از نظر پاسخگویان (درصد)

۵۱.۶درصد پاسخگویان گفته‌اند دولت در اجرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده «موفق» خواهد شد (نمودار ۱۳).

نمودار ۱۳. نظر پاسخگویان درخصوص موفقیت دولت در اجرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان (درصد)

درخصوص افزایش‌ها یا کاهش‌ها در بودجه سال ۱۳۹۸؛ ۹۳.۹ درصد از پاسخگویان با «افزایش هزینه آب، برق و گاز»، ۸۹ درصد با «افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و...)»، ۸۳.۹ درصد با «افزایش بودجه مؤسسات مذهبی و حوزه علمیه»، ۸۲.۹ درصد با «کاهش بودجه سلامت»، ۷۹.۲ درصد با «افزایش مالیات»، ۷۳.۴ درصد با «کاهش بودجه‌های عمرانی» و ۶۲.۳ درصد با «کاهش بودجه دفاعی کشور» «کاملاً مخالف یا مخالف» بوده‌اند. اطلاعات تفصیلی در نمودار ۱۴ آمده است.

نمودار ۱۴. میزان مخالفت یا موافقت پاسخگویان با افزایش یا کاهش بودجه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸(درصد)

انتظارهای پاسخگویان از صداوسیما درخصوص لایجه بودجه ۱۳۹۸ به ترتیب عبارت‌اند از: «بیان ساده بودجه برای مردم» (۳۷.۶ درصد)، «بیان دیدگاه‌های مختلف مردم درخصوص بودجه» (۲۷.۵ درصد)، «دعوت از کارشناسان برای تحلیل بودجه» (۱۹.۱ درصد) و «دعوت از نمایندگان موافق و مخالف بندهای بودجه» (۱۳.۶ درصد)، (نمودار ۱۵).

نمودار ۱۵. انتظار پاسخگویان از صداوسیما درخصوص لایجه بودجه سال ۱۳۹۸ (درصد)

با توجه به اینکه جلسات مجلس شورای اسلامی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود، ۸۰.۹درصد پاسخگویان با پخش جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از صداوسیما در حد «زیاد» موافق هستند (نمودار ۱۶).

نمودار ۱۶. میزان موافقت پاسخگویان با پخش جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از صداوسیما (درصد)

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار - 0 (0%)
یورو - 0 (0%)
پوند 55053 0 (0%)
درهم امارات 11436 0 (0%)
لیر ترکیه 7139 0 (0%)
یوان چین 6071 0 (0%)
صد ین ژاپن 37478 0 (0%)
دلار کانادا 32243 0 (0%)
دلار استرالیا 29837 0 (0%)
فرانک سوئیس 42399 0 (0%)
افغانی 553 0 (0%)
کرون سوئد 4680 0 (0%)
کرون دانمارک 6501 0 (0%)
کرون نروژ 5134 0 (0%)
دینار کویت 138353 0 (0%)
ریال عربستان 11200 0 (0%)
ریال قطر 11538 0 (0%)
ریال عمان 109229 0 (0%)
دینار عراق 3525 0 (0%)
دینار بحرین 111697 0 (0%)
لیر سوریه 82 0 (0%)
روپیه هند 569 0 (0%)
روپیه پاکستان 32081 0 (0%)
دلار سنگاپور 30463 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 5359 0 (0%)
رینگیت مالزی 10101 0 (0%)
بات تایلند 128184 0 (0%)
روبل روسیه 636 0 (0%)
منات آذربایجان 24755 0 (0%)
درام ارمنستان 8648 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا - 0 (0%)
یورو - 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 2950 0 (0%)
دلار کانادا 8500 0 (0%)
دلار استرالیا 8400 0 (0%)
فرانک سوییس 11000 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 980000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 2200 0 (0%)
رینگیت مالزی 3000 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 2850 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)